Kinderfysiotherapie

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Heel simpel gezegd: zodra het kind moeite heeft of  krijgt met bewegen. Dat kan zich uiten in een breed scala van symptomen. Als een billenschuiver maar geen aanstalten maakt om te gaan kruipen of lopen, kan hij met oefeningen gestimuleerd worden. Peuters  en kleuters hebben soms wat moeite met hun fijne of grove motoriek. Als kinderen in een vroeg stadium geholpen worden met hun motorische ontwikkeling, hebben ze daar de rest van hun leven profijt van.

 • baby’s van 0 tot 2 jaar
  Bijvoorbeeld bij een afgeplat achterhoofdje, voorkeurshouding (huil)baby, angst of verkramping bij bewegingen.
 • peuters van 2 tot 4 jaar
  Bijvoorbeeld bij moeite hebben met knippen, plakken, knutselen, tekenen en kleuren, verschil in bewegen tussen de lichaamshelften (links/recht, boven/onder) of moeilijk stil kunnen zitten.
 • schoolgaande kinderen van 4 tot 16 jaar
  Bijvoorbeeld bij het vaak laten vallen van voorwerpen, regelmatig dingen omstoten, houterig bewegen, moeite met schrijven of  concentratieproblemen en sportgerelateerde klachten.
 • na doorverwijzing van een specialist
  Bijvoorbeeld bij een motorische ontwikkelingsachterstand, afwijkende spierspanning, ontwikkelingsstoornissen (ASS/PPD-NOS, ADHD), orthopedische afwijkingen, ademhalingsproblematiek, syndroom van Down en sportblessures.